Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

Μέτρα κυκλοφορίας για τον αγώνα Βέροιας-ΠΑΟ

Μέτρα κυκλοφορίας για τον αγώνα Βέροιας-ΠΑΟ
Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας
Α’ Έχοντας υπόψη:

l.-Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 “περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”
2.-Την υπ’ αριθμ. 43503/ 14/75955 από 14-1-2014 αναφορά - πρόταση Τ.Τ. Βέροιας.
Β’ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διεξαγωγή του εν θέματι ποδοσφαιρικού αγώνα την 19-1-2014,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1ο
-Την Κυριακή 19-1-2014 απαγορεύουμε την κυκλοφορία, τη στάση και τη στάθμευση οχημάτων, κατά τις ώρες 15:00’ έως 22:00’ στις παρακάτω οδούς:
α) στην οδού Σταδίου, από τη συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης έως τη συμβολή της με την οδό Παυσανίου,
β) στην οδό Ευριπίδου,
γ) στην οδό Αισχύλου,
δ) στην οδό Ξενοφώντος, από τη συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης έως τη συμβολή της με την οδό Ευριπίδους,
ε) στην οδό Ζωναρά,
στ) στην οδό Πατριάρχου Κυρίλλου,
ζ) στις οδούς που περικλείουν την Πλατεία Καποδίστρια.
η) στις οδούς που περικλείουν το 4° Δημοτικό Σχολείο.
Άρθρο 2ο
- Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με ευθύνη του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας.
Άρθρο 3ο
-Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Π.Κ., και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52. 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
Άρθρο 4ο
-Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με την δημοσίευση της. τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους. –

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ
Ταξίαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου