μπαλα151η / 12η
Στενήμαχος – Κοπανός, Ολυμπιακός Νάουσας – Ακαδημία Βέροιας, Μακεδόνας Βέροιας – Λυκογιάννη, Μονόσπιτα – Ροδοχώρι, Επισκοπή – Δόξα Νάουσας, ΑΕΠ Βέροιας – Ειρηνούπολη