Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

μπαλα151η / 12η
Στενήμαχος – Κοπανός, Ολυμπιακός Νάουσας – Ακαδημία Βέροιας, Μακεδόνας Βέροιας – Λυκογιάννη, Μονόσπιτα – Ροδοχώρι, Επισκοπή – Δόξα Νάουσας, ΑΕΠ Βέροιας – Ειρηνούπολη

2η / 13η
Ολυμπιακός Νάουσας – Στενήμαχος, Κοπανός – Μακεδόνας Βέροιας, Ακαδημία Βέροιας – Μονόσπιτα, Λυκογιάννη – Επισκοπή, Ροδοχώρι – ΑΕΠ Βέροιας, Ειρηνούπολη – Δόξα Νάουσας
3η / 14η
Στενήμαχος – Μακεδόνας Βέροιας, Μονόσπιτα – Ολυμπιακός Νάουσας, Επισκοπή – Κοπανός, ΑΕΠ Βέροιας – Ακαδημία Βέροιας, Ειρηνούπολη – Λυκογιάννη, Δόξα Νάουσας – Ροδοχώρι
4η / 15η
Μονόσπιτα – Στενήμαχος, Μακεδόνας Βέροιας – Επισκοπή, Ολυμπιακός Νάουσας – ΑΕΠ Βέροιας, Κοπανός – Ειρηνούπολη. Ακαδημία Βέροιας – Δόξα Νάουσας, Ροδοχώρι – Λυκογιάννη
5η / 16η
Στενήμαχος – Επισκοπή, ΑΕΠ Βέροιας – Μονόσπιτα, Ειρηνούπολη – Μακεδόνας Βέροιας, Δόξα Νάουσας – Ολυμπιακός Νάουσας, Ροδοχώρι – Κοπανός, Λυκογιάννη – Ακαδημία Βέροιας
6η / 17η
ΑΕΠ Βέροιας – Στενήμαχος, Επισκοπή – Ειρηνούπολη, Μονόσπιτα – Δόξα Νάουσας, Μακεδόνας – Ροδοχώρι, Ολυμπιακός Νάουσας – Λυκογιάννη, Κοπανός – Ακαδημία
7η / 18η
Στενήμαχος – Ειρηνούπολη, Δόξα Νάουσας – ΑΕΠ Βέροιας, Ροδοχώρι – Επισκοπή, Λυκογιάννη – Μονόσπιτα, Ακαδημία – Μακεδόνας, Κοπανός – Ολυμπιακός Νάουσας
8η / 19η
Δόξα Νάουσας – Στενήμαχος, Ειρηνούπολη – Ροδοχώρι, ΑΕΠ Βέροιας – Λυκογιάννη, Επισκοπή – Ακαδημία, Μονόσπιτα – Κοπανός, Μακεδόνας – Ολυμπιακός Νάουσας
9η / 20η
Στενήμαχος – Ροδοχώρι, Λυκογιάννη – Δόξα Νάουσας, Ακαδημία – Ειρηνούπολη, Κοπανός – ΑΕΠ Βέροιας, Ολυμπιακός Νάουσας - Επισκοπή,  Μακεδόνας – Μονόσπιτα
10η / 21η
Λυκογιάννη – Στενήμαχος, Ροδοχώρι – Ακαδημία, Δόξα Νάουσας – Κοπανός, Ειρηνούπολη – Ολυμπιακός Νάουσας, ΑΕΠ Βέροιας – Μακεδόνας, Επισκοπή – Μονόσπιτα
11η / 22η
Ακαδημία – Στενήμαχος, Κοπανός – Λυκογιάννη, Ολυμπιακός Νάουσας – Ροδοχώρι, Μακεδόνας – Δόξα Νάουσας, Μονόσπιτα – Ειρηνούπολη, Επισκοπή – ΑΕΠ Βέροιας
μπαλα171η / 10η
Σταυρός – Νησέλι, Αστέρας – Παλατίτσια, Κουλούρα – Συκιά, Καμποχώρι – Παλαιοχώρι, Βαρβάρες – Κορυφή
2η / 11η
Νησέλι – Κουλούρα, Αστέρας – Σταυρός, Παλαιοχώρι – Κορυφή, Συκιά – Βαρβάρες, Παλατίτσια – Καμποχώρι
3η / 12η
Σταυρός – Κουλούρα, Καμποχώρι – Αστέρας, Βαρβάρες – Νησέλι, Κορυφή – Παλατίτσια, Παλαιοχώρι – Συκιά
4η / 13η
Νησέλι – Παλαιοχώρι, Αστέρας – Κορυφή, Κουλούρα – Βαρβάρες, Καμποχώρι – Σταυρός, Παλατίτσια – Συκιά
5η / 14η
Σταυρός – Βαρβάρες, Νησέλι – Παλατίτσια, Κορυφή – Καμποχώρι, Παλαιοχώρι – Κουλούρα, Συκιά – Αστέρας
6η / 15η
Αστέρας – Νησέλι, Κουλούρα – Παλατίτσια, Καμποχώρι – Συκιά, Βαρβάρες – Παλαιοχώρι, Κορυφή – Σταυρός
7η / 16η
Νησέλι – Καμποχώρι, Κουλούρα – Αστέρας, Παλαιοχώρι – Σταυρός, Συκιά – Κορυφή, Παλατίτσια – Βαρβάρες
8η / 17η
Σταυρός – Συκιά. Καμποχώρι – Κουλούρα, Βαρβάρες – Αστέρας, Κορυφή – Νησέλι, Παλατίτσια – Παλαιοχώρι
9η / 18η
Σταυρός – Παλατίτσια, Αστέρας – Παλαιοχώρι, Κουλούρα – Κορυφή, Βαρβάρες – Καμποχώρι, Συκιά – Νησέλι

μπαλα211η / 16η
Χαρίεσσα – Νηρέας, Ζερβοχώρι – Διαβατός, Αλεξάνδρεια – Αχιλλέας Νάουσας, Καψόχωρα – Σκυλίτσι, Νεόκαστρο – Κλειδί, Άγιος Γεώργιος – ΠΑΟΚ, Τρίκαλα – Μελίκη, Μέση – Νικομήδεια.
2η  / 17η
Ζερβοχώρι – Χαρίεσσα, Νηρέας – Αλεξάνδρεια, Διαβατός – Καψόχωρα, Αχιλλέας Νάουσας – Νεόκαστρο, Σκυλίτσι – Άγιος Γεώργιος. Κλειδί – Τρίκαλα, ΠΑΟΚ – Νικομήδεια, Μελίκη – Μέση
3η / 18η
Χαρίεσσα – Αλεξάνδρεια, Καψόχωρα – Ζερβοχώρι, Νεόκαστρο – Νηρέας, Άγιος Γεώργιος – Διαβατός, Τρίκαλα – Αχιλλέας Νάουσας, Νικομήδεια – Σκυλίτσι, Μέση – Κλειδί, ΠΑΟΚ – Μελίκη
4η / 19η
Καψόχωρα – Χαρίεσσα, Αλεξάνδρεια – Νεόκαστρο, Ζερβοχώρι – Άγιος Γεώργιος, Νηρέας – Τρίκαλα, Διαβατός – Νικομήδεια, Αχιλλέας Νάουσας – Μέση, Σκυλίτσι – Μελίκη, Κλειδί – ΠΑΟΚ
5η / 20η
Χαρίεσσα – Νεόκαστρο, Άγιος Γεώργιος – Καψόχωρα, Τρίκαλα – Αλεξάνδρεια, Νικομήδεια – Ζερβοχώρι, Μέση – Νηρέας, Μελίκη – Διαβατός, ΠΑΟΚ – Αχιλλέας Νάουσας, Σκυλίτσι – Κλειδί
6η / 21η
Άγιος Γεώργιος – Χαρίεσσα, Νεόκαστρο – Τρίκαλα, Καψόχωρα – Νικομήδεια, Αλεξάνδρεια – Μέση, Ζερβοχώρι – Μελίκη, Νηρέας – ΠΑΟΚ, Διαβατός – Κλειδί, Αχιλλέας Νάουσας – Σκυλίτσι
7η / 22η
Χαρίεσσα – Τρίκαλα, Νικομήδεια – Άγιος Γεώργιος, Μέση – Νεόκαστρο, Μελίκη – Καψόχωρα, ΠΑΟΚ – Αλεξάνδρεια, Κλειδί – Ζερβοχώρι, Σκυλίτσι – Νηρέας, Διαβατός – Αχιλλέας Νάουσας
8η / 23η
Νικομήδεια – Χαρίεσσα, Τρίκαλα – Μέση, Άγιος Γεώργιος – Μελίκη, Νεόκαστρο – ΠΑΟΚ, Καψόχωρα – Κλειδί, Αλεξάνδρεια – Σκυλίτσι, Ζερβοχώρι – Αχιλλέας Νάουσας, Νηρέας – Διαβατός
9η / 24η
Χαρίεσσα, – Μέση, Μελίκη – Νικομήδεια, ΠΑΟΚ – Τρίκαλα, Κλειδί – Άγιος Γεώργιος, Σκυλίτσι – Νεόκαστρο, Αχιλλέας Νάουσας – Καψόχωρα, Διαβατός – Αλεξάνδρεια, Νηρέας – Ζερβοχώρι
10η / 25η
Μελίκη – Χαρίεσσα, Μέση – ΠΑΟΚ, Νικομήδεια – Κλειδί, Τρίκαλα – Σκυλίτσι, Άγιος Γεώργιος – Αχιλλέας Νάουσας, Νεόκαστρο – Διαβατός, Καψόχωρα – Νηρέας, Αλεξάνδρεια – Ζερβοχώρι
11η / 26η
Χαρίεσσα – ΠΑΟΚ, Κλειδί – Μελίκη, Σκυλίτσι – Μέση, Αχιλλέας Νάουσας – Νικομήδεια, Διαβατός – Τρίκαλα, Νηρέας – Άγιος Γεώργιος, Ζερβοχώρι – Νεόκαστρο, Αλεξάνδρεια – Καψόχωρα
12η / 27η
Κλειδί – Χαρίεσσα, ΠΑΟΚ – Σκυλίτσι, Μελίκη – Αχιλλέας Νάουσας, Μέση – Διαβατός, Νικομήδεια – Νηρέας, Τρίκαλα – Ζερβοχώρι, Άγιος Γεώργιος – Αλεξάνδρεια, Νεόκαστρο – Καψόχωρα
13η / 28η
Χαρίεσσα – Σκυλίτσι, Αχιλλέας Νάουσας – Κλειδί, Διαβατός – ΠΑΟΚ, Νηρέας – Μελίκη, Ζερβοχώρι – Μέση, Αλεξάνδρεια – Νικομήδεια, Καψόχωρα – Τρίκαλα, Νεόκαστρο – Άγιος Γεώργιος
14η / 29η
Αχιλλέας Νάουσας – Χαρίεσσα, Σκυλίτσι – Διαβατός, Κλειδί – Νηρέας, ΠΑΟΚ – Ζερβοχώρι, Μελίκη – Αλεξάνδρεια, Μέση – Καψόχωρα, Νικομήδεια – Νεόκαστρο, Τρίκαλα – Άγιος Γεώργιος
15η / 30η
Χαρίεσσα – Διαβατός, Νηρέας – Αχιλλέας Νάουσας, Ζερβοχώρι – Σκυλίτσι, Αλεξάνδρεια – Κλειδί, Καψόχωρα – ΠΑΟΚ, Νεόκαστρο – Μελίκη, Άγιος Γεώργιος – Μέση, Τρίκαλα – Νικομήδεια
14194_4978439823939_1209838331_nΠραγματοποιήθηκε πριν λίγο στα Ασώματα Ημαθίας η κλήρωση της πρώτης αγωνιστικής τουΚυπέλλου Ερασιτεχνών Ημαθίας, με τη συμμετοχή 40 ομάδων. Θυμίζουμε πως τη φετινή χρονιά δεν θα πάρουν μέρος οι ομάδες της Γ’ Εθνικής, καθώς θα διοργανωθεί ξεχωριστό Κύπελλο Γ’ Εθνικής. Από την Α1 Ερασιτεχνική δήλωσαν 15 ομάδες (εκτός της ΑΕΑλεξάνδρειας), 22 ομάδες από την Α2 (Αγροτικός Αστέρας Πλατέος και Ολυμπιακός Λουτρού δεν δήλωσαν ούτε στο πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Imathia Sports News) και 3 από τη Β’ Ερασιτεχνική (Μακεδονικός Πλατάνου, Εθνικός Ράχης και ΑΣ Πατρίδας).
Η κληρωτίδα είχε…κέφια στη διαδικασία που ακολούθησε, καθώς έβγαλε ένα μεγάλο ντέρμπι που κατά πάσα πιθανότητα θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Γήπεδο της Αλεξάνδρειας το Σάββατο 31/08. Ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας του Σάκη Παγγούρα θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Ατρόμητο Διαβατού, που την περσινή χρονιά με τον έμπειρο προπονητή στον πάγκο του τερμάτισε στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Πολύ αμφίρροπο παιχνίδι θα διεξαχθεί και στο γήπεδο της Μέσης, με τον νεοφώτιστο Νηρέα να υποδέχεται την ΑΕ Χαρίεσσας, ενώ ζευγάρι Α1 Ερασιτεχνικής βγήκε και στο ζευγάρι Μέγα Αλέξανδρου Τρικάλων και Απόλλωνα Αγίου Γεωργίου.
Αναλυτικά τα 20 ζευγάρια με τις μέρες και ώρες διεξαγωγής :
Σάββατο  31/08/2013, 17.30
Φίλιππος Μέσης – Αστέρας Αλεξάνδρειας
Άρης Παλαιού Σκυλιτσίου – ΓΑΣ Ροδοχωρίου
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας – Ατρόμητος Διαβατού
ΑΕΚ Καμποχωρίου – Δόξα Νάουσας
Ελπίδα Μονοσπίτων – Μακεδόνας Βέροιας
ΑΣ Ειρηνούπολης – Αγροτικός Αστέρας Αγίας Βαρβάρας
Απόλλων Λυκογιάννης – Αχιλλέας Νεοκάστρου
Ολυμπιακός Νάουσας – Φίλιππος Μελίκης
Κυριακή  1/9/2013, 10.30
Ακαδημία Βέροιας – Αλιάκμων Νησελίου
Άτλας Ζερβοχωρίου – ΑΕΠ Βέροιας
ΠΑΟ Κορυφής – Εθνικός Κλειδιού
ΓΑΣ Κοπανού – Άρης Παλαιοχωρίου
Κυριακή  1/9/2013, 17.30
Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων – Απόλλων Αγίου Γεωργίου
Μακεδονικός Πλατάνου – ΑΕ Καψόχωρας
Κεραυνός Επισκοπής – Θύελλα Σταυρού
ΑΣ Πατρίδας – Θύελλα Στενημάχου
ΑΟ Συκιάς – ΠΑΟΚ Κουλούρας
Νέα Γενεά Νικομήδειας – Εθνικός Ράχης
ΠΑΟ Παλατίτσια – Αχιλλέας Νάουσας
Νηρέας Βέροιας – ΑΕ Χαρίεσσας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου