Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

Επανήλθαν οι ρυθμίσεις για τις ΠΑΕ υπό εκκαθάριση

 

Ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, επανέφερε στη Βουλή για ψήφιση τη διάταξη για ρυθμίσεις σχετικές με τις ανώνυμες ποδοσφαιρικές εταιρίες. Σύμφωνα με αυτήν οι ΠΑΕ που βρίσκονται υπό εκκαθάριση εκχωρούν στο Δημόσιο τις όποιες απαιτήσεις τους, προκειμένου να καλυφθούν τα χρέη τους προς αυτό.

Η διάταξη, η οποία περιλαμβάνονταν -και αποσύρθηκε αρχικά- στο σχέδιο νόμου για τους πλειστηριασμούς μαζί με άλλες ρυθμίσεις, αφορά και τη δικαστική διαμάχη της ΑΕΚ με τον Μάκη Ψωμιάδη, δίνοντας τη δυνατότητα στο Δημόσιο να παρέμβει στην υπόθεση, διεκδικώντας για λογαριασμό του, έναντι των οφειλών του Δικεφάλου, 44 εκατ. ευρώ από τον πρώην πρόεδρο του έχοντας το δικαίωμα να παρίσταται ως Πολιτική Αγωγή. Τη ρύθμιση στηρίζουν τόσο τα κόμματα της συγκυβέρνησης όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είχε καταθέσει τον περασμένο Αύγουστο σχετική τροπολογία αλλά και η ΔΗΜΑΡ.

Στο άρθρο 11 του σχεδίου νόμου αναφέρονται τα εξής:

"Με το προτεινόμενο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα στο Δημόσιο για την είσπραξη τελεσίδικα επιδικασθεισών απαιτήσεων Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών που δεν διαθέτουν κινητή ή ακίνητη περιουσία κατά τρίτων, ως πρόσθετη εξασφάλιση για την εξόφληση ισόποσων υποχρεώσεων τους προς το Δημόσιο, καθ' όσον αυτές, λόγω της ειδικής και ταχείας εκκαθάρισης, δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο, που διαρκούν οι ανοιγείσες ποινικές και λοιπές νομικές διαδικασίες, για να ικανοποιηθούν, ήτοι να εισπράξουν τα οφειλόμενα σε αυτές αλλά και να επιτύχουν την ποινική τιμωρία των υπαιτίων οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος τους.
Η εκχώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, δεν επηρεάζει την προβλεπόμενη από γενικές ή ειδικές διατάξεις ευθύνη της υπό ειδική εκκαθάριση Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας καθώς και την προσωπική ευθύνη κάθε τρίτου συνυποχρέου (μέλους διοίκησης κλπ.) έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, για την εξόφληση των οφειλών τους, ούτε εξ αυτής θίγεται οιαδήποτε προβλεπόμενη από οποιαδήποτε άλλη διάταξη ευθύνη τους.
Το Ελληνικό Δημόσιο, μετά την εκχώρηση, αυτονόητα δεν κωλύεται να λαμβάνει οποιοδήποτε προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των απαιτήσεών του τόσο κατά του υπό ειδική εκκαθάριση νομικού προσώπου όσο και κατά των προσώπων που κατά νόμο υπέχουν πρόσθετη-προσωπική ευθύνη για την εξόφληση οφειλών του (αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη)".
Το Δημόσιο παρεμβαίνει στη διεκδίκηση των 44 εκατ. ευρώ από την ΑΕΚ για να εισπράξει τις οφειλές της

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου